Powstanie medycyny
Medycyna

Powstanie medycyny współczesnej i jej rozwój

Powstanie medycyny współczesnej i jej błyskotliwy rozwój przypada dopiero na drugą połowę XIX i początek XX wieku.

Medycyna (łac. medicina – sztuka leczenia), jako sztuka leczenia chorych, znana była i stosowana już w starożytności (Hipokrates, Celsus, Galen), a nawet w społeczeństwach pierwotnych, lecz nie nosiła znamion dyscypliny naukowej. W zasadzie była niewyodrębnioną dziedziną, łączoną z szeroko pojętą wiedzą. Starożytna i średniowieczna medycyna, głęboko osadzona w religijnych wierzeniach, miała wiele wspólnego z magią i znachorstwem.

Medycyna naukowa

W XVIII–XIX w. poczęła wyzwalać się z tych ograniczeń i raczkować w stronę medycyny racjonalnej. Prawdziwy jej rozkwit przypada dopiero na drugą połowę XIX i początek XX w., kiedy porzuciła swój filozoficzno – przyrodniczy charakter i powoli zaczęła nabierać cech dyscypliny naukowej, wykorzystującej doświadczenie, obserwację i eksperyment.

Powstanie medycynyWspółczesna medycyna, zwana naukową, zajmuje się zdrowiem i chorobą człowieka, zapobieganiem i leczeniem chorób w sposób racjonalny, kompleksowy, opierając się na najnowszych zdobyczach naukowo-technicznych.

Skok w rozwoju medycyny (koniec XIX w.) związany był z osiągnięciami (odkryciami i wynalazkami) w innych dyscyplinach naukowych. Dzięki rozwojowi nauk szczegółowych: chemii, fizyki, biologii oraz techniki – metody rozpoznawania chorób i ich leczenia uległy radykalnej zmianie. Należy zatem podkreślić, że do rozwoju medycyny przyczynili się nie tylko medycy, lecz także uczeni innych kierunków.

Nie jest to nauka jednorodna, lecz wiedza o bardzo szerokim spektrum; lekarz musi wykazać się znajomością organizmu człowieka (anatomia, fizjologia), także ogólnych praw nauk przyrodniczych, a dodatkowo – zręcznością. Nowoczesna medycyna jest zarówno nauką przyrodniczą jak i humanistyczną, praktyczną i teoretyczną. W dziejach różnie bywała postrzegana, raz jako nauka, innym razem jako sztuka; łączona to z religią, to z filozofią, a jeszcze i dziś, w XXI w., opinie, co do jej charakteru i zaklasyfikowania, bywają podzielone.

Działy i podziały medycyny

Do przełomu XIX i XX w. znane były trzy główne działy medycyny:

 1. interna
 2. chirurgia
 3. położnictwo.

Wraz z szybko postępującym rozwojem nauk medycznych, poczęły wyodrębniać się kolejno nowe kierunki.

podstawowych naukach medycznych, obok anatomii i fizjologii [zob. Wpisy Anatomia oraz Fizjologia], pojawiły się m.in.:

 • epidemiologia
 • immunologia
 • higiena
 • genetyka (tj. medycyna molekularna).

Z kolei w klinicznych naukach medycznych (poza interną i chirurgią) powstały np.:

 • Powstanie medycynypediatria
 • dermatologia
 • psychiatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • z położnictwa – ginekologia
 • stomatologia.

 Interna z czasem także poczęła się dzielić na węższe specjalizacje:

 • Powstanie medycyny: Szkielet człowieka i mięśnie
  Szkielet człowieka i mięśnie

  chorób dróg oddechowych

 • serca i naczyń krwionośnych
 • krwi
 • przemiany materii i gruczołów dokrewnych
 • układu trawienia
 • narządu ruchu
 • alergii
 • chorób zakaźnych.

Zachodziły zarówno procesy dyferencjacji, jak też integracji. Przykładem może być współczesna otorynolaryngologia, która powstała z

 • otologii, zajmującej się chorobami uszu i słuchu – wyłonionej z chirurgii
 • rynologii, leczącej choroby nosa – wyłonionej z interny oraz
 • laryngologii, zajmującej się leczeniem gardła i krtani.

Podziały i wyłanianie się nowych nauk medycznych dokonywały się ze względu na:

 • powiązanie z układem lub narządem, którym się zajmowały (np. dermatologia, okulistyka);
 • krąg osób, który obejmowały (pediatria, ginekologia, geriatria);
 • sposób postępowania leczniczego lub diagnostycznego (chirurgia,  ortopedia czy radiologia).

Na zapotrzebowanie społeczne powstały działy medycyny z pogranicza medycznej wiedzy podstawowej i klinicznej, np. medycyna:

 • przemysłowa
 • sądowa
 • kosmiczna
 • morska
 • nuklearna i in. 

Medycyna przemysłowa

Medycyna przemysłowa, jako specjalna gałąź, powstała w trosce o ludzi pracy. Dba o to, aby technologia produkcji oraz organizacja pracy nie były zbyt niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. Do poprawy stanu zdrowia przyczynił się niewątpliwie – opracowany wg zaleceń medycyny przemysłowej – społeczny program bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), dzięki czemu ograniczona została liczba wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Także dwudziestowieczna automatyzacja procesów produkcji miała wpływ na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ale spowodowała z kolei większą zachorowalność na choroby nerwowe i psychonerwice.

Powstanie medycyny: Bańki
Medycyna alternatywna: Bańki

Na pograniczu nauk medycznych i prawa w XX w. rozwinęła się medycyna sądowa. Nie zajmuje się leczeniem, lecz

 • ustalaniem przyczyn zgonu
 • stwierdzaniem poczytalności
 • orzecznictwem (medycyna ubezpieczeniowa)
 • a także zwalczaniem znachorstwa.

Pierwszy wydział medycyny sądowej powstał w Wiedniu w 1813 r.

W kolejnych Wpisach będą omówione Anatomia, Fizjologia, Patologia, Diagnostyka i terapia. Praktyka kliniczna i inne. Zob. kategorię: Medycyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *