• Powstanie medycyny
    Medycyna

    Powstanie medycyny współczesnej i jej rozwój

    Powstanie medycyny współczesnej i jej błyskotliwy rozwój przypada dopiero na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Medycyna (łac. medicina – sztuka leczenia), jako sztuka leczenia chorych, znana była i stosowana już w starożytności (Hipokrates, Celsus, Galen), a nawet w społeczeństwach pierwotnych, lecz nie nosiła znamion dyscypliny naukowej. W zasadzie była niewyodrębnioną dziedziną, łączoną z szeroko pojętą wiedzą. Starożytna i średniowieczna medycyna, głęboko osadzona w religijnych wierzeniach, miała wiele wspólnego z magią i znachorstwem. Medycyna naukowa W XVIII–XIX w. poczęła wyzwalać się z tych ograniczeń i raczkować w stronę medycyny racjonalnej. Prawdziwy jej rozkwit przypada dopiero na drugą połowę XIX i początek XX w., kiedy porzuciła swój filozoficzno – przyrodniczy charakter…