• Przedmiot ontologii
    Filozofia,  Ontologia

    Przedmiot ontologii. Ontologia a metafizyka (On1)

    W pierwszym wpisie z ONTOLOGII omówię następujące tematy: Podstawowe działy filozofii, Przedmiot ontologii oraz Ontologia a metafizyka. W następnych Wpisach z tej kategorii znajdą się omówienia kolejnych tematów tradycyjnie zaliczanych do Ontologii – jednego z działów filozofii. Postaram się zamieścić około 10 bloków tematycznych ze szczegółowymi zagadnieniami. 1. Podstawowe działy filozofii (1) Ontologia (etymologicznie z gr. to on – byt, logos – słowo, nauka), zwana też teorią bytu lub filozofią świata; (2) Teoria poznania (epistemologia, gnoseologia), zajmująca się procesem poznania; (3) Filozofia człowieka nazywana też antropologią filozoficzną (z gr. antropos – człowiek) – rozważa kim (czym) jest człowiek oraz jakie jest jego miejsce w świecie; (4) Aksjologia, czyli teoria wartości, ustalająca czym są wartości. W jej skład…