All articles about David Hume

Zasada przyczynowości i związek przyczynowy

Zasada przyczynowości jest jedną z zasad determinizmu. Posiada ona różne sformułowania.  Natomiast związek przyczynowy (którego pełna nazwa brzmi: związek przyczynowo-skutkowy) jest to … More Zasada przyczynowości i związek przyczynowy