• Płaszczyzny ujmowania nauki
    Filozofia nauki

    Płaszczyzny ujmowania nauki

    Naukę charakteryzuje wysoki status poznawczy. Zapewniają jej to metody jakie stosuje oraz język, jakim nauka się posługuje. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Najważniejsze wyniki badań naukowych stanowią prawa i teorie naukowe. Wymagają one uzasadnienia, które polega na konfrontacji przewidywań na nich opartych z rezultatami doświadczenia: z wynikami obserwacji, pomiarów i eksperymentów. Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Jako rzeczywistość społeczna jest tworem złożonym i wieloaspektowym. Płaszczyzny ujmowania nauki Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową. Pełne zrozumienie czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to: Pewien gatunek wiedzy, to znaczy „wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i…