All articles about Matematyka niestandardowa

Matematyka niestandardowa

Matematyka niestandardowa (w tym niestandardowa analiza matematyczna oraz niestandardowa teoria mnogości) utworzona została w 1960 roku przez Abrahama Robinsona. Zwana też analizą … More Matematyka niestandardowa