• Patologia w medycynie
    Medycyna

    Patologia w medycynie

    Patologia w medycynie – to nauka o przyczynach, objawach i rozwoju chorób oraz ich skutkach. Oparta jest na doświadczeniu. Pierwszym poważnym bodźcem do rozwoju patologii było odkrycie R. Virchowa, że choroby są wynikiem zmian w komórkach. Prowadziło to do sformułowania podstawowej wiedzy o zapaleniach, zakrzepach i białaczce. Początki patologii Jednak pierwsze próby wyjaśniania powstawania chorób i ich skutków pojawiły się już w starożytnej Grecji. Pierwszy wybitny lekarz, uznawany za “ojca medycyny” – Hipokrates, żyjący na przełomie V i IV w. p.n.e. (460–380/370/), sformułował tzw. teorię humoralną. Według tej teorii człowiek dysponuje czterema “humorami” (sokami, płynami organicznymi). Są to: krew, flegma, żółta żółć, czarna żółć. Zachwianie  proporcji tych płynów miało prowadzić do choroby.…