All articles about M-teoria

Teorie unifikacji współczesnej fizyki

Obrazek wyróżniający: Schematyczna ilustracja relacji między M-teorią, pięcioma teoriami superstrun i superwymiarowością jedenaściewymiarową Wpis Teorie unifikacyjne współczesnej fizyki zawiera krótkie omówienie … More Teorie unifikacji współczesnej fizyki