• Gwiazdy i planety, galaktyki
    Filozofia przyrody i Kosmologia

    Gwiazdy i planety, galaktyki i gromady galaktyk – hierarchia

    Obrazek wyróżniający: Układ Słoneczny Wpis Gwiazdy i planety, galaktyki i gromady galaktyk przedstawia hierarchię obiektów i układów astronomicznych. 1. Hierarchia obiektów i układów astronomicznych rozpoczyna się od gwiazd i układów planetarnych. Gwiazdy Są to obiekty, które dzięki wielkim skupieniom masy i wysokim temperaturom wytwarzają ogromne ilości energii termojądrowej, powstającej w procesie przemiany wodoru w hel. Są to zatem obiekty samoświecące. Żywot gwiazd rozciąga się od kilku mln do kilkudziesięciu mld lat. Długość życia gwiazdy zależy od jej wielkości: im masa gwiazdy jest większa, tym jej żywot jest krótszy. Wynika to z faktu, że im gwiazda jest większa, tym wyższa jest jej temperatura. To sprawia, że proces przekształcania się wodoru w hel przebiega…