Wielki Wybuch
Filozofia przyrody i Kosmologia

Teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang)

Obraz: Wielki Wybuch przedstawiony graficznie

Wielki Wybuch nastąpił w momencie, kiedy materia znajdująca się w nadzwyczaj gorącym i supergęstym stanie (zwanym osobliwością kosmologiczną) zaczęła się nagle rozszerzać w ogromnym tempie przypominającym wybuch, przechodząc kolejne fazy, zwane erami kosmologicznymi. Powodowało to spadek gęstości oraz temperatury, który toczy się do czasów obecnych i będzie trwał tak długo, jak długo będzie zachodził proces rozszerzania się Wszechświata.

Wielki Wybuch

Omówione zostaną trzy tematy z tego zakresu:

  1. Teoria Wielkiego Wybuchu
  2. Teoria Inflacji
  3. oraz Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata

 

Wielki wybuch: 1

1. Teoria Wielkiego Wybuchu (Big Bang)

 

 

 

 

Z ogólnej teorii względności wynika, że Wszechświat, jako całość, nie może być statyczny, gdyż podlega wielkoskalowym przemianom.

 

 

 

 

 

Fakt, że galaktyki oddalają się od siebie z prędkością proporcjonalną do ich wzajemnej odległości, wyraża prawo sformułowane przez Hubble’a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miarę uzyskiwania coraz dokładniejszych danych dotyczących prędkości “ucieczki galaktyk”, czas jaki upłynął od Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej, ustalano z coraz to większą dokładnością.

 

 

 

 

 

 

Fizyka teoretyczna i fizyka doświadczalna ściśle współpracują ze sobą, co stanowi jedną z przyczyn szybkiego rozwoju fizykiastronomii oraz kosmologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ten sposób kosmologia relatywistyczna oparta na ogólnej teorii względności przekształciła się w kosmologię, którą można nazwać kosmologią kwantowo-relatywistyczną.

 

 

 

 

2. Teoria inflacji

 

 

 

Uznano zatem, że teoria Wielkiego Wybuchu wymaga uzupełnienia lub modyfikacji. Takim uzupełnieniem stała się teoria inflacji.

 

 

 

 

WW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza to, że teoria Wielkiego Wybuchu nie rozwiązała problemu wieczności świata. Problemu od tysiącleci interesującego filozofów i uczonych – a nawet wszystkich ludzi. Chodzi o to, czy Wszechświat jest wieczny, czyli istniał zawsze, czy też powstał w pewnym momencie, na przykład w momencie Wielkiego Wybuchu.

 

 

 

 

Nie było zatem wspomnianej różnicy ciśnienia oraz różnicy temperatury, które mogłyby być przyczyną tego wydarzenia, jakim był Wielki Wybuch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeni spodziewają się, że oba powyższe nierozwiązane problemy zostaną rozstrzygnięte, gdy powstanie teoria kwantowej grawitacji, będąca połączeniem OTW z MQ. To doprowadziłoby do ujmowania całej fizyki z punktu widzenia jednej fundamentalnej teorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria Wielkiego Wybuchu
Multiwszechświat przedstawiony graficznie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zob. Ewolucja Wszechświata