• Twierdzenia naukowe
    Filozofia nauki

    Twierdzenia naukowe

    Twierdzenia naukowe, są to zdania wyrażające czyjeś przekonania, ale muszą one być uzasadnione w sposób naukowy. I właśnie tym różnią się od zwykłych twierdzeń, które zwyczajnie uzewnętrzniają czyjeś przekonania bez konieczności naukowego ich uzasadniania. Co to są twierdzenia naukowe? Wiedza naukowa – podobnie jak wszelka wiedza ludzka – wyrażana jest najczęściej w twierdzeniach. Stanowią one najmniejsze jednostki wiedzy ludzkiej. Trzeba pamiętać, że obok wiedzy ludzkiej istnieje także wiedza zwierząt, która jednak nie jest werbalizowana, lecz wyrażana w sposobach zachowania lub wysyłanych sygnałach, dźwiękach, co przypomina wiedzę niemowląt. W logice, twierdzenia nazywane są zdaniami z asercją (assertio – jęz. łac. – twierdzenie). Należy je odróżniać od zdań jedynie pomyślanych, bez przekonania o ich prawdziwości lub fałszywości. Rodzaje twierdzeń…