• Radiologia
    Medycyna

    Radiologia

    Obrazek: Aparat do radioterapii Radiologia (łac. radius – promień) jest to nauka o stosowaniu promieni jonizujących w leczeniu i diagnostyce. Rentgenologia (dział medycyny stosujący promienie rentgenowskie) w połączeniu z wykorzystaniem energii jądrowej tworzy radiologię – rozległą gałąź stosowaną nie tylko w medycynie. Lekarska radiologia zawiera radiodiagnostykę i radioterapię. Radiodiagnostyka W radiodiagnostyce stosuje się radiografię – jest to rejestracja obrazów badanej tkanki na błonie radiograficznej za pomocą promieniowania rentgenowskiego czy elektronowego oraz radioskopię – umożliwiającą oglądanie struktury badanej tkanki na monitorze. Radioterapia Radioterapia natomiast zajmuje się leczeniem nowotworów, wykorzystując rozmaite promieniowanie jonizujące (rentgenowskie i gamma – γ, strumień elektronów lub protonów). Techniki radiologiczne nie pozostają bez wpływu na organizm ludzki. Podczas badań…