• Rodzaje materii
    Filozofia,  Ontologia

    Rodzaje materii (On11)

    Pojęcie materii odgrywa bardzo ważną rolę w takich dziedzinach wiedzy jak filozofia oraz fizyka. Materia jest na ogół uznawana za podstawową lub nawet jedyną substancję świata, czyli coś, co jest nośnikiem wszelkich własności rzeczy, takich jak ruch, rozciągłość, kształt, barwa itd. Wyróżnia się zazwyczaj trzy rodzaje materii, które stanowią zarazem trzy stadia rozwoju materii: materię nieożywioną (fizyczną) ożywioną materię (biologiczną) materię myślącą (społeczną). Materia nieożywiona W materii nieożywionej (fizycznej) wyróżnia się dwie odmiany: materię korpuskularną, mającą na ogół strukturę atomową – z niej zbudowane są ciała fizyczne oraz materię polową, która nie składa się z atomów i jest „odpowiedzialna” za oddziaływania między ciałami. W materii polowej wyróżnia się z kolei: pole grawitacyjne pole…