• Teorie unifikacji
    Filozofia przyrody i Kosmologia

    Teorie unifikacji współczesnej fizyki

    Obrazek wyróżniający: Schematyczna ilustracja relacji między M-teorią, pięcioma teoriami superstrun i superwymiarowością jedenaściewymiarową Wpis Teorie unifikacyjne współczesnej fizyki zawiera krótkie omówienie następujących tematów: Teoria Małej Unifikacji (oddziaływań elektrosłabych) T. Wielkiej Unifikacji (oddziaływań silno-elektro-słabych) Teoria Superunifikacji (wszystkich czterech oddziaływań) Kwantowa teoria grawitacji Teoria Superstrun i M-teoria Czy możliwe jest zbudowanie Teorii Ostatecznej (Teorii Wszystkiego) W fizyce – zarówno dawnej jak i współczesnej – obserwuje się silną tendencję do jednolitego ujmowania wszystkich zjawisk fizycznych czyli do unifikacji fizyki. Izaak Newton zunifikował fizykę nieba oraz fizykę ziemi, wykazując, że podlegają one wspólnym prawom mechaniki klasycznej oraz prawu powszechnej grawitacji. Z kolei James C. Maxwell wykazał, że zjawiska elektryczne, magnetyczne i optyczne (świetlne) tworzą jedną całość zwaną…