• Fizjologia człowieka
    Medycyna

    Fizjologia człowieka

    Fizjologia (człowieka) jest to nauka o czynnościach organizmu, o przemianie materii i energii. Wydzieliła się w XIX wieku z anatomii. Jest nauką ściśle związaną z chemią i fizyką oraz właśnie z anatomią. Fizjologia jako nauka Fizjologia zajmuje się  rozpoznawaniem funkcjonowania zdrowego organizmu człowieka, jak też sposobami przywracania jego prawidłowego funkcjonowania, jeśli zostanie ono zaburzone (fizjologia patologiczna). Gdy zmiany mieszczą się w dopuszczalnych granicach – organizm uznaje się za zdrowy. Natomiast, gdy zmiany przekraczają przyjęte normy, wówczas mówi się o patologii, która może prowadzić do choroby. W kręgu zainteresowań fizjologii leżą między innymi procesy gojenia się ran, transplantacja tkanek i narządów, stany zapalne, zaburzenia czynności wegetatywnych. Z fizjologii ogólnej wydzielone są fizjologie szczegółowe…