• Metodologia nauk
  Filozofia nauki

  Metodologia nauk

  Obrazek: prof. Michał Heller, teolog, duchowny, filozof, fizyk i kosmolog po wykładzie Metodologia nauk to nauka o strukturze logicznej wiedzy naukowej i metodach stosowanych w nauce. Inaczej mówiąc, jest to nauka o sposobach dochodzenia do twierdzeń oraz sposobach ich sprawdzania. Metodologia nauk a naukoznawstwo W metodologii od dawna występują obok siebie dwa nurty badań: jeden nawiązuje do filozofii, drugi do logiki. Tradycyjnie metodologia była zazwyczaj uważana za część składową filozofii. Na równi z takimi działami jak ontologia, teoria poznania (gnoseologia), filozofia człowieka czy filozofia wartości. Również dzisiaj traktuje się ją niekiedy jako naukę filozoficzną, czyli filozofię nauki. Często także ujmowano metodologię jako pewien dział logiki: logiki stosowanej, pragmatycznej, praktycznej (logika…

 • Płaszczyzny ujmowania nauki
  Filozofia nauki

  Płaszczyzny ujmowania nauki

  Naukę charakteryzuje wysoki status poznawczy. Zapewniają jej to metody jakie stosuje oraz język, jakim nauka się posługuje. Pod względem poznawczym wydaje się być wiedzą najlepszą, najbardziej adekwatnie opisującą rzeczywistość. Najważniejsze wyniki badań naukowych stanowią prawa i teorie naukowe. Wymagają one uzasadnienia, które polega na konfrontacji przewidywań na nich opartych z rezultatami doświadczenia: z wynikami obserwacji, pomiarów i eksperymentów. Nauka jest jednym z rodzajów wiedzy ludzkiej. Jako rzeczywistość społeczna jest tworem złożonym i wieloaspektowym. Płaszczyzny ujmowania nauki Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową. Pełne zrozumienie czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to: Pewien gatunek wiedzy, to znaczy „wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i…