• Twierdzenia naukowe
  Filozofia nauki

  Twierdzenia naukowe

  Twierdzenia naukowe, są to zdania wyrażające czyjeś przekonania, ale muszą one być uzasadnione w sposób naukowy. I właśnie tym różnią się od zwykłych twierdzeń, które zwyczajnie uzewnętrzniają czyjeś przekonania bez konieczności naukowego ich uzasadniania. Co to są twierdzenia naukowe? Wiedza naukowa – podobnie jak wszelka wiedza ludzka – wyrażana jest najczęściej w twierdzeniach. Stanowią one najmniejsze jednostki wiedzy ludzkiej. Trzeba pamiętać, że obok wiedzy ludzkiej istnieje także wiedza zwierząt, która jednak nie jest werbalizowana, lecz wyrażana w sposobach zachowania lub wysyłanych sygnałach, dźwiękach, co przypomina wiedzę niemowląt. W logice, twierdzenia nazywane są zdaniami z asercją (assertio – jęz. łac. – twierdzenie). Należy je odróżniać od zdań jedynie pomyślanych, bez przekonania o ich prawdziwości lub fałszywości. Rodzaje twierdzeń…

 • Determinanty rozwoju nauki
  Filozofia nauki

  Determinanty rozwoju nauki (RoN3)

  Spór o to, jakie są główne determinanty rozwoju nauki toczą zwolennicy odmiennych kierunków w filozofii nauki: internalizmu i eksternalizmu. Chodzi o to, jakie czynniki wywierają większy wpływ na rozwój nauki: czynniki (determinanty) wewnętrzne czy też czynniki (determinanty) zewnętrzne. I jest to jeden z głównych sporów dotyczących rozwoju nauki. Jakie są główne determinanty rozwoju nauki Główne determinanty rozwoju nauki to czynniki (determinanty) wewnętrzne oraz czynniki (determinanty zewnętrzne. Do czynników wewnętrznych zalicza się wszystkie czynniki poznawcze, do zewnętrznych – wszystkie czynniki pozapoznawcze. Determinanty wewnętrzne Do czynników wewnętrznych należą wszelkie racje poznawcze, którymi kieruje się uczony w swej praktyce badawczej. Czynniki wewnętrzne można podzielić na empiryczne i teoretyczne. Empiryczne W naukach empirycznych jest to wzgląd na prawdziwość, na maksymalne przybliżenie do rzeczywistości.…