All articles about Wiedza naukowa

Spór indukcjonizmu z hipotetyzmem

Jednym z ważnych sporów we współczesnej metodologii nauk jest spór indukcjonizmu z hipotetyzmem o metodę nauk empirycznych. Indukcjonizm jako kierunek … More Spór indukcjonizmu z hipotetyzmem

Determinanty rozwoju nauki (RoN3)

Spór o to, jakie są główne determinanty rozwoju nauki toczą zwolennicy odmiennych kierunków w filozofii nauki: internalizmu i eksternalizmu. Chodzi o to, jakie czynniki … More Determinanty rozwoju nauki (RoN3)

Cele poznania naukowego oraz funkcje społeczne nauki

Wyjaśnianie i zrozumienie zjawisk jest możliwe przy założeniu, że celem osiągalnym nauki jest poznanie prawdziwe, do którego nauka zmierza. Wiedza naukowa … More Cele poznania naukowego oraz funkcje społeczne nauki

Wiedza naukowa. Kryteria naukowości wiedzy

Obrazek: przyrząd do nawigacji morskiej (kompas) Jednym z zadań metanauki jest wyodrębnienie wiedzy naukowej spośród pozostałych gatunków wiedzy ludzkiej. W … More Wiedza naukowa. Kryteria naukowości wiedzy