All articles about Teoria mnogości

Dyscypliny matematyki

Ważna dyscyplina matematyki współczesnej, to – obok algebry, topologii, geometrii, logiki – analiza.  David Hilbert nazwał ją kiedyś (w 1926 r.) … More Dyscypliny matematyki

Kategorie ontologiczne. Ontologia formalna (On5)

W pytaniu o kategorie ontologiczne chodzi o to, jakie są podstawowe składniki rzeczywistości, lub prościej, z czego składa się świat: z … More Kategorie ontologiczne. Ontologia formalna (On5)

Rozwój matematyki: system dedukcyjny, teoria mnogości

  Rozwój matematyki zaczął się od arytmetyki, algebry i geometrii. Nic też dziwnego, że początkowo matematyka była określana jako nauka o liczbach … More Rozwój matematyki: system dedukcyjny, teoria mnogości