All articles about Społeczeństwo sieciowe

Internet, informatyzacja, społeczeństwo sieciowe

Pitagoras, a także inni filozofowie, choćby Platon, zafascynowani byli liczbami. Według pitagorejczyków liczby były zasadą świata (arche) – wyjaśniały porządek … More Internet, informatyzacja, społeczeństwo sieciowe