All articles about Matematyka

Polska Szkoła Matematyczna

Polska Szkoła Matematyczna, która uzyskała rozgłos światowy, zaczęła się kształtować na uniwersytetach w Krakowie i Lwowie jeszcze przed II wojną … More Polska Szkoła Matematyczna

Dyscypliny matematyki

Ważna dyscyplina matematyki współczesnej, to – obok algebry, topologii, geometrii, logiki – analiza.  David Hilbert nazwał ją kiedyś (w 1926 r.) … More Dyscypliny matematyki

Historia nauki

Obrazek: Smok chiński, stworzenie mityczne Historia nauki – nauka ma swoje korzenie w myśleniu mitologicznym, które poprzedzało myślenie racjonalne, znamionujące … More Historia nauki

Rozwój matematyki: system dedukcyjny, teoria mnogości

  Rozwój matematyki zaczął się od arytmetyki, algebry i geometrii. Nic też dziwnego, że początkowo matematyka była określana jako nauka o liczbach … More Rozwój matematyki: system dedukcyjny, teoria mnogości