All articles about Matematyka intuicjonistyczna

Dyscypliny matematyki

Ważna dyscyplina matematyki współczesnej, to – obok algebry, topologii, geometrii, logiki – analiza.  David Hilbert nazwał ją kiedyś (w 1926 r.) … More Dyscypliny matematyki