All articles about Komputer

Internet, informatyzacja, społeczeństwo sieciowe

Pitagoras, a także inni filozofowie, choćby Platon, zafascynowani byli liczbami. Według pitagorejczyków liczby były zasadą świata (arche) – wyjaśniały porządek … More Internet, informatyzacja, społeczeństwo sieciowe

Technika w medycynie

Technika w medycynie rozwija się wraz z postępem w nauce i technice oferując coraz to nowszą i bardziej skomplikowaną aparaturę … More Technika w medycynie