All articles about Falsyfikacja

Spór indukcjonizmu z hipotetyzmem

Jednym z ważnych sporów we współczesnej metodologii nauk jest spór indukcjonizmu z hipotetyzmem o metodę nauk empirycznych. Indukcjonizm jako kierunek … More Spór indukcjonizmu z hipotetyzmem

Falsyfikacja i konfirmacja – odmiany sprawdzania empirycznego

W naukach empirycznych stosuje się cztery rodzaje sprawdzania. Należą do nich: weryfikacja, falsyfikacja, konfirmacja, dyskonfirmacja. Najważniejsze z nich, to falsyfikacja i konfirmacja. … More Falsyfikacja i konfirmacja – odmiany sprawdzania empirycznego

Rodzaje sprawdzania empirycznego

Sprawdzanie empiryczne – główny podział Empiryczne sprawdzanie dzieli się na pozytywne oraz negatywne. Sprawdzanie empiryczne pozytywne może być całkowite, zwane weryfikacją  albo częściowe, zwane potwierdzeniem lub konfirmacją. Z kolei sprawdzanie negatywne to … More Rodzaje sprawdzania empirycznego